Frågor och svar

Vad kan jag låna pengar till?

Medical Finance lån riktar sig till dig som vill finansiera någon typ av privat vård, privat medicinsk behandling, kosmetisk behandling eller utbildning inom hälsa, vård och skönhet. 

Vi erbjuder finansiering till alla kliniker och utbildningscenter, även de som vi inte har ett samarbete med.

Vilka skönhetsoperationer finansierar ni?

Vi finansierar olika typer av skönhetsoperationer, som till exempel Brazilian buttlift, rumplyft, stussförstoring, rumpförminskning, läppförstoring, fillers, munvinkelplastik, läpplyft, facelift och ansiktslyft m.fl. Vi finansierar även olika typer av intimkirurgi.

Kontakta oss på kundtjanst@medicalfinance.se för mer information.

Kan jag ansöka innan jag har bestämt mig, för att veta om jag får låna?

Ja det går bra, vi tar inget betalt för det. Vi måste dock ta en kreditupplysning för att kunna kontrollera kreditvärdigheten.

Kan jag ta ett lån för en operation/behandling/utbildning utomlands?

Ja, det är inget hinder att genomförande av operation/behandling/utbildning äger rum utomlands. Vi kan dock inte betala till ett utländskt konto varför det ligger på dig att genomföra transaktionen efter det att du har mottagit betalningen från oss.  

Vilka krav måste låntagare uppfylla?

För att kunna beviljas lån ska följande grundkrav uppfyllas: 

  • Minst 18 år 
  • Årsinkomst i Sverige om minst 150 000 kr
  • Stadigvarande inkomst under låneperioden 
  • Folkbokförd i Sverige 
  • Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten 
  • Ej pågående skuldsanering 
  • Sysselsättning i Sverige i form av tillsvidareanställning, vikariat, projektanställning, egen företagare, sjukpensionär, pensionär. 

Vi undersöker även din möjlighet att betala tillbaka lånet genom att genomföra en kreditprövning.  

Vad innebär det att Medical Finance gör en kreditprövning?

I samband med att du ansöker om lån undersöker vi din framtida möjlighet att betala tillbaka lånet. Vi inhämtar bl.a. en kreditupplysning från Bisnode och gör beräkningar för att kontrollera om du har utrymme att betala tillbaka lånet samt ränta och avgifter.  

Hur bestäms räntan?

Vi tillämpar individuell riskbaserad räntesättning och räntan bestäms utifrån den information vi inhämtar vid kreditprövningen, vi kan därför inte ge något förhandsbesked om vad just din ränta blir. Aktuell räntesats (f.n. 0 % – 10,95 % årsränta) framgår av ditt låneavtal. Räntefria lån kan som mest beviljas upp till 50 000 kr med 2 års löptid.

Hur mycket kostar det att låna?

Förutom räntan, som bestäms i samband med kreditprövning, tar vi ut en uppläggningsavgift om f.n. 695 kr samt en administrativ avgift om f.n. 45 kr/månad. Exakt totalkostnad för lånet framgår av ditt låneavtal.

Varför betalar jag en administrativ avgift?

Den administrativa avgiften debiteras dig för vår hantering och administrering av ditt avtal under hela avtalsperioden.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan utgörs av kostnaden för ett lån, dvs. ränta och avgifter som låntagaren till långivaren, betalar. Den effektiva räntan uttrycks som en procentsats av det totala lånebeloppet. Nedan följer ett representativt exempel: 

För ett lån på 50 000 kr med 0 % i kreditränta, med återbetalningstid 24 mån, administrativ avgift 45 kr/mån och uppläggningsavgift 695 kr blir den effektiva räntan 3,45 %. Totalt belopp att återbetala blir 51 775 kr, d.v.s. 2 157 kr/månad. Exemplet, som är beräknat 2021-11-03, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden.

Kan jag ha en medlåntagare på lånet?

Vi erbjuder inte det alternativet utan kan enbart bevilja lån om du själv uppfyller samtliga krav och har återbetalningsförmåga. 

Jag har en betalningsanmärkning, kan jag få lån då?

Vi ger inte per automatik avslag pga. betalningsanmärkning. Däremot innebär en eller flera betalningsanmärkningar försämrad kreditprofil och kräver därför en mycket god ekonomi i övrigt för att beviljas. Skuld hos kronofogden accepteras inte.

 

Jag vill/kan inte fylla i en låneansökan online, hur gör jag då?

Kontakta oss via kundtjanst@medicalfinance.se med din begäran så kan vi skicka dig ett ansökningsformulär per post. I all kontakt med oss vill vi hänvisa till vår integritetspolicy.

Hur betalas mitt lån ut?

Har du angivit en samarbetspartner till oss (klinik, salong, utbildningsinstitut eller motsvarande) i din ansökan, och ett datum för behandling inom 30 dagar från ansökningsdatum, kommer utbetalning att ske till den samarbetspartnern inom ett par bankdagar 

Är behandlingsdatumet längre fram i tiden betalas lånet ut inom ett par bankdagar till ditt konto. 

Erbjuder ni autogiro eller e-faktura?

För närvarande erbjuder vi inte det men vi arbetar på en lösning för smidigare betalsätt. Beräknas vara klart våren 2022.

När får jag min avi?

Avin skickas ut via e-post från noreply@serafimfinans.se ca den 15:e varje månad.

När måste jag betala min avi för att betalning ska vara Medical Finance tillhanda på förfallodagen?

Förfallodatum framgår på din avi och är normalt den 28:e. Vi sänder månatligen ut avier via e-post. Observera att “oss tillhanda” innebär att pengarna ska finnas tillgängliga på vårt konto på det angivna datumet. Det kan ta upp till tre bankdagar för en betalning att komma fram, varför låntagaren bör göra sin betalning i god tid. 

Tar ni ut någon avgift om jag är sen med min betalning?

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta om f.n. 24 % beräknat på förfallet belopp för den tiden du är i dröjsmål samt förseningsavgift om 175 kr per försening. Utöver det kan det tillkomma en påminnelseavgift (60 kr), samt övriga lagstadgade kostnader (ex. inkassokostnad, kostnad för betalningsföreläggande)  

Vad gör jag om jag inte kan betala min faktura en månad?

I regel finns inte möjlighet att skjuta fram förfallodatum men det är alltid bra att du kontaktar oss. 

Hur löser jag mitt lån?

Vänligen kontakta oss för korrekta uppgifter för att lösa lånet. 

Kan jag höja mitt befintliga lån?

Nej, men du kan ansöka om ett nytt lån, vilket innebär en ny kreditprövning. Observera att vi inte kan erbjuda dig mer än ett lån till 0 % årsränta.  

Jag har redan ett lån hos er, kan jag ansöka om ytterligare ett?

Du är välkommen med en ansökan, observera dock att vi alltid gör en kreditprövning samt inte beviljar mer än ett lån till 0 % årsränta. 

Hur gör jag om jag vill framföra ett klagomål?

Om du har klagomål kan du meddela Medical Finance detta genom att skicka e-post till info@medicalfinance.se. Märk mailet med rubriken Klagomål. Medical Finance kommer skyndsamt att behandla ditt ärende. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Tvister kan även prövas hos Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol. 

Ska jag anmäla ändrade kontaktuppgifter till er?

Ja, det är viktigt att vi har korrekta uppgifter då avier skickas via e-post och viktig information samt påminnelser sänds via SMS. Vänligen logga in i kundportalen och ange de nya uppgifterna där.

Bild på en glad ung man med glasögon i kontorsmiljö.

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Hittade du inte svar på din fråga? Maila oss gärna: kundtjanst@medicalfinance.se

Vänligen ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss här.