Frågor och svar

Vad kan jag finansiera?

Medical Finance krediter riktar sig till dig som vill finansiera någon typ av privat vård, privat medicinsk behandling, kosmetisk behandling eller utbildning inom hälsa, vård och skönhet.

Exempelvis finansierar vi olika typer av operationer såsom bröstförstoring, brazilian buttlift, hårtransplantation, rumplyft, rumpförminskning, läppförstoring, fillers, munvinkelplastik, läpplyft, facelift och ansiktslyft, intimkirurgi, fettsugning, gastric bypass/sleeve, gastric ballon m.m.

Vi finansierar även operation/behandling/utbildning som äger rum utomlands. Vi kan dock endast erbjuda räntefri delbetalning till de kliniker som vi har ett samarbete med.

Kontakta oss på kundtjanst@medicalfinance.se för mer information.

Kan jag ansöka innan jag har bestämt mig, för att veta om jag kan beviljas kredit?

Ja det går bra men vi måste ta en kreditupplysning för att kunna kontrollera kreditvärdigheten. Om du beviljas får du ett erbjudande att ta ställning till, detta kan du acceptera eller avböja.

Vilka krav måste kredittagare uppfylla?

För att kunna beviljas kredit ska följande grundkrav uppfyllas: 

  • Minst 18 år 
  • Årsinkomst i Sverige om minst 180 000 kr
  • Stadigvarande inkomst under låneperioden 
  • Folkbokförd i Sverige 
  • Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten 
  • Ej pågående skuldsanering 
  • Sysselsättning i Sverige i form av tillsvidareanställning, vikariat, projektanställning, egen företagare, sjukpensionär, pensionär. 

Vi undersöker även din möjlighet att betala tillbaka krediten genom att genomföra en kreditprövning.  

Vad innebär det att Medical Finance gör en kreditprövning?

I samband med att du ansöker om kredit undersöker vi din framtida återbetalningsförmåga. Vi inhämtar bl.a. en kreditupplysning från Bisnode och gör beräkningar för att kontrollera om du har utrymme att betala tillbaka amortering, ränta och avgifter.

Jag har en betalningsanmärkning, kan jag få kredit då?

Betalningsanmäkningar innebär alltid försämrad kreditprofil. Vi ger dock inte avslag per automatik pga. enstaka betalningsanmärkningar med det kräver en mycket god ekonomi i övrigt för att beviljas. Skuld hos kronofogden accepteras inte.

Kan jag ansöka utan BankID?

Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar som signeras med BankID.

Avier och avisering (faktura)

Avin skickas ut via e-post från serafim@auracloud.se ca den 15:e varje månad med Subject: ”Månadsavi #######” (ditt lånenummer).

Via kundportalen kan du enkelt hitta dina avier, betalplan, se information om din kredit och kommunicera med oss.

Om du gör en betalning innan ny avi har skapats så bokas det som en extra amortering.

Betalning

Förfallodatum framgår på din avi och är normalt den 28:e. Vi sänder månatligen ut avier via e-post och de finns även i kundportalen. Observera att “oss tillhanda” innebär att pengarna ska finnas tillgängliga på vårt konto på det angivna datumet. Det kan ta upp till tre bankdagar för en betalning att komma fram, varför betalning bör göras i god tid.

Du har rätt att när som helst göra extra inbetalningar, utan några tillkommande kostnader. Observera att detta innebär att återbetalningstiden förkortas, betalningen bokas alltså inte mot nästkommande avi.

För närvarande erbjuder vi inte autogiro eller e-faktura, men vi arbetar på en lösning för smidigare betalsätt.

Försenad betalning och avgifter

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta om f.n. 24 % beräknat på förfallet belopp för den tiden du är i dröjsmål samt förseningsavgift om 175 kr per försening. Utöver det kan det tillkomma en påminnelseavgift (60 kr), samt övriga lagstadgade kostnader (ex. inkassokostnad, kostnad för betalningsföreläggande).

Om du har räntefri kampanj så är det viktigt att betala rätt, eftersom konvertering till alternativ betalplan (räntebärande) vid försenad eller utebliven betalning. När en kredit väl har konverterats går det inte att återgå till ursprunglig betalplan.

I regel finns inte möjlighet att skjuta fram förfallodatum men det är alltid bra att du kontaktar oss om du har svårt att betala.

Hur fungerar Lägst-att-betala samt Alternativ betalplan?

Om du har en kredit på räntefri kampanj finns möjlighet att betala ett lägre belopp än normalbeloppet. Detta innebär att du byter till en Alternativ betalplan och fortsättningsvis får ett lägre månadsbelopp att betala varje månad. För att möjliggöra detta ökar kreditens löptid och ränta tillkommer enligt gällande villkor. Både normalbelopp och Lägst-att-betala belopp finns angivna på din avi.

Om du har räntefri kampanj så är det viktigt att betala rätt, eftersom konvertering sker till alternativ betalplan (räntebärande) vid försenad eller utebliven betalning. När en kredit väl har konverterats går det inte att återgå till ursprunglig betalplan.

Vår möjlighet att tillhandahålla räntefria krediter bygger på att återbetalning sker i rätt tid, till rätt belopp och rätt mottagare. Om du vill avsluta din kredit så kan du alltid förtidslösa utan extra kostnader.

Ränta och kostnader

Vi tillämpar individuell riskbaserad räntesättning och räntan bestäms utifrån den information vi inhämtar vid kreditprövningen, vi kan därför inte ge något förhandsbesked om vad just din ränta blir. Aktuell räntesats (f.n. 0% – 13,20% rörlig ränta) framgår av ditt låneavtal. Räntefri kredit kan som mest beviljas upp till 60 000 kr med 2 års löptid, vid köp från samarbetspartner.

Förutom räntan, som bestäms i samband med kreditprövning, tar vi ut en uppläggningsavgift om f.n. 795 kr samt en administrativ avgift om f.n. 55 kr/månad. Exakt totalkostnad för krediten framgår av ditt avtal.

Den administrativa avgiften debiteras dig för vår hantering och administration av ditt avtal under hela avtalsperioden.

 

Representativa exempel

För ett lån på 50 000 kr med 0 % i kreditränta, med återbetalningstid 24 mån, administrativ avgift 55 kr/mån och uppläggningsavgift 795 kr blir den effektiva räntan 4,09 %. Totalt belopp att återbetala blir 52 115 kr, d.v.s. 2 171 kr/månad.

För ett lån på 55 000 kr med exempelränta 8,20 %, med återbetalningstid 5 år (60 återbetalningar), administrativ avgift 55 kr/mån och uppläggningsavgift 795 kr blir den effektiva räntan 11,45 %. Totalt belopp att återbetala blir 71 500 kr, d.v.s. 1 192 kr/månad.

Exemplen, som är beräknat 2023-08-01, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.

Kan jag ha en medlåntagare eller borgen?

Vi erbjuder inte det alternativet utan kan enbart bevilja kredit om du själv uppfyller samtliga krav och har återbetalningsförmåga.

Däremot kan en annan person vara låntagare. Den som ska stå på lånet ansöker då och kryssar för alternativet Mitt lån avser finansiera en annan persons behandling/kurs/operation i det sista steget i ansökan och anger personnummer samt namn för den person som avses.

Hur betalas min kredit ut?

Har du angivit en samarbetspartner till oss (klinik, salong, utbildningsinstitut eller motsvarande) i din ansökan, och ett datum för behandling inom 30 dagar från ansökningsdatum, kommer utbetalning att ske till den samarbetspartnern inom ett par bankdagar.

Är behandlingsdatumet längre fram i tiden betalas krediten ut inom ett par bankdagar till ditt konto.

Hur löser jag min kredit?

Vänligen kontakta oss för korrekta uppgifter för att lösa krediten.

Kan jag höja min befintliga kredit eller ta en ny kredit?

Du kan inte höja upp din befintliga kredit, men du är välkommen att ansöka om en ny. Observera dock att vi gör en kreditprövning samt inte beviljar mer än ett lån till 0 % årsränta.

Ska jag anmäla ändrade kontaktuppgifter till er?

Ja, det är viktigt att vi har korrekta uppgifter då avier skickas via e-post och viktig information samt påminnelser sänds via SMS. Vänligen logga in i kundportalen och ange de nya uppgifterna där.

Hur gör jag om jag vill framföra ett klagomål?

Om du har klagomål kan du meddela Medical Finance detta genom att skicka e-post till info@medicalfinance.se. Märk mailet med rubriken Klagomål. Medical Finance kommer skyndsamt att behandla ditt ärende. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Tvister kan även prövas hos Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol. 

Bild på en glad ung man med glasögon i kontorsmiljö.

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Hittade du inte svar på din fråga? Maila oss gärna: kundtjanst@medicalfinance.se

Vänligen ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss här.