Frågor och svar

Vad kan man låna pengar till?

Vi lånar ut pengar till vård och behandlingsrelaterade behov. Som t ex vård som inte finansieras av offentliga medel genom den generella sjukvårdsförsäkringen. Exempel på finansiering kan vara tandvård, ögonlaser, gastro-bypass, artificiell insemination, psykoterapeutisk behandling och estetisk kirurgi.

Vilka krav ställer ni på dem som lånar pengar av er?

De som ansöker om lån måste vara minst 18 år, ha en taxerad årsinkomst om minst 150 000 kr, får inte ha betalningsanmärkningar och klara vår kreditprövning. Tillsvidareanställning skall kunna styrkas. Vi ställer krav på att alla låntagare måste ha pengar kvar att leva på efter att de har betalat alla fasta utgifter. Låntagarna måste fylla i en hushållskalkyl utformad enligt Konsumentverkets rekommendationer.

Kan jag söka lån hos er om jag är egenföretagare?

Det går bra. Du behöver inkomma med balans & resultatrapport. Har du ett aktiebolag begärs vanligt löneunderlag samt anställningsunderlag in.

Jag har ett räntefritt lån hos er, kan jag teckna ytligare ett räntefritt lån?

Nej, du kan bara ha ett räntefritt lån åt gången. Vi erbjuder dig dock gärna en annan låneprodukt.

Kan vem som helst få lån av Medical Finance?

Nej, vi gör en individuell och personlig kreditprövning av alla ansökningar. Ring gärna och fråga om du är osäker på huruvida du uppfyller villkoren.

Hur gör jag om jag inte har bank ID?

Vi postar avtalet till din folkbokföringsadress. Låneprocessen kan komma att fördröjas då du behöver signera avtalet, samt skicka tillbaka vidimerad ID kopia.

Erbjuder ni Autogiro eller E- faktura?

Vi erbjuder inte autogiro eller E- faktura, vanlig pappersfaktura skickas hem till dig.

Följer ni Konsumentverkets riktlinjer?

Ja. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och står under finansinspektioners tillsyn.

När måste en inbetalning göras senast varje månad?

Vi tillämpar den sista bankdagen i var månad som förfallodag. Förfallodagen anges på den inbetalningsavi som månatligen postas till låntagaren. Observera att “oss tillhanda” innebär att pengarna skall finnas tillgängliga på vårt konto på förfallodagen. Det kan ta upp till tre bankdagar för en betalning att komma fram, varför låntagaren bör göra sin betalning i god tid.

Vad menas med effektiv ränta?

Den effektiva räntan avser eventuell ränta, uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Nedanstående exempel visar vad den effektiva räntan blir för ett lån på 50.000 kr vid ett lån för t.ex. tandvård, höftledsoperation eller estetisk kirurgi. För ett lån på 50.000 kr med 2 års återbetalning, uppläggningsavgift 695 kr, aviavgift 40 kr blir den effektiva räntan 3,19% (Enl. KOV riktlinjer).

Läs mer här: Konsumentverkets regler för beräkning av effektiv ränta

Kan det tillkomma kostnader till månadskostnaden ni uppger?

Nej, alla kostnader är inkluderade i den månadskostnad som uppges i avtalet. Inga andra kostnader kommer att tillkomma. Den summa som står i avtalet är den summa du kommer att få betala förutsatt att man betalar i tid eller att räntan inte förändras av Riksbanken.

Kan man låna pengar till operationer utomlands?

Ja, det kan man. Vi utbetalar då lånebeloppet till ditt konto.

Kan jag ansöka om jag arbetar utomlands?

Vi tar enbart hänsyn till den taxerade förvärvsinkomsten i Sverige.

Nekar ni någon lån?

Ja, vi följer reglerna om god kreditgivningssed så drygt tio procent av de som ansöker om lån nekas.

När måste en inbetalning göras senast varje månad?Varför görs det en kreditprövning?

För att undersöka om du som låntagare är kreditvärdig samt att få reda dina inkomster och utgifter för att kunna och göra en bedömning av om din ekonomiska situation tillåter ett lån.

Kan jag lösa mitt lån i förtid?

Du har rätt att lösa ditt lån i förtid eller betala av i snabbare takt än den ordinarie amorteringsplanen utan extra kostnad.

Kostar det något att lösa lånet i förtid?

Nej, det kostar inget extra att lösa lånet. Du betalar endast din kvarvarande skuld.

Hur går jag tillväga om jag vill framföra ett klagomål?

Om du har klagomål rörande kreditavtalet kan du meddela Medical Finance detta genom att skicka e-post till info@medicalfinance.se. Märk meddelandet med rubriken Klagomålsansvarig. Medical Finance kommer skyndsamt att behandla ditt ärende. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Tvister kan även prövas hos Allmänna reklamationsnämnden eller vid allmän domstol

Bild på en glad ung man med glasögon i kontorsmiljö.

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss